skip to Main Content
  • 24/7 bereikbaar
  • Snel en flexibel ontruiming in 1 dag
  • Laagste prijsgarantie
  • ISO en VCA gecertificeerd

Neem contact op

VGM (Veiligheid Gezondheid Milieu) Checklist Aannemers VCA**

De directie van Eurocare Rotterdam streeft naar een optimale bedrijfsvoering en is daarom VCA en ISO9001:2008 gecertificeerd. De verschillende aandachtsgebieden (financieel, arbeidsomstandigheden, technisch, kwaliteit, milieu) worden als gelijkwaardig gezien.

Iedere taak wordt zoveel mogelijk klantgericht georganiseerd, waarbij de grootste aandacht wordt gegeven aan het voorkomen van fouten. De directie ziet bij de toewijzing van taken er op toe dat alle medewerkers beschikken over de benodigde kennis, gegevens en middelen om optimaal en efficiënt te kunnen functioneren. Alle medewerkers worden betrokken bij het streven naar kwaliteitsverbetering op het gebied van de bedrijfsprocessen, de veiligheid, gezondheid en milieu. Zij worden gemotiveerd om verbeteringen in processen en methodes te bewerkstelligen.

VCA logo

Daarnaast is het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van de medewerkers en derden van groot belang. Het beleid is derhalve mede erop gericht persoonlijk letsel, materiële en milieuschade te voorkomen. Dit gebeurt aan de hand van een inventarisatie en evaluatie van de in het bedrijf voorkomende risico’s.

Eurocare Rotterdam ziet veiligheid, gezondheid en het milieu als een prioriteit binnen de bedrijfsvoering. De VGM Checklist Aannemers (VCA) is een norm om invulling te geven aan een veiligheidsborgingssysteem. Eurocare Rotterdam. wil daarom blijvend voldoen aan de VCA- eisen.

Kwaliteitsbeheersing ISO9001:2008

Opdrachtgevers worden steeds kwaliteitsbewuster en vragen van de leveranciers dat aan de hoogste product- of dienstenstandaarden wordt voldaan. De leveranciers dienen tegemoet te komen aan de behoeften, nu en in de toekomst.

Eurocare Rotterdam heeft een kwaliteitssysteem dat gebaseerd en gecertificeerd is op de norm ISO9001:2008. Dit stelt Eurocare Rotterdam in staat om de betrokkenheid ten overstaan van de kwaliteit en de klanttevredenheid duidelijk aantoonbaar te maken, evenals de ambitie om het kwaliteitssysteem voortdurend te verbeteren. Door middel van het systeem wordt zichtbaar wat kritieke processen inde organisatie zijn, of klantaanvragen juist en tijdig verwerkt worden en of de klanten cq. opdrachtgevers tevreden zijn.

SGS ISO9001:2008

De voordelen een kwaliteitsmanagementsysteem voor de organisatie zijn:

  • Het in één keer juist doen (kosten en tijdsbesparing)
  • Het vastleggen van processen (controleerbaar maken en houden)
  • Het identificeren en oplossen van problemen
  • Een transparante en gestructureerde organisatie
  • Meetbare prestaties
  • Een verhoging van het bewustzijn van de medewerkers en hun prestaties
085-8769979