• Home
 • Bedrijfsontruiming

Bedrijfsontruiming

Bedrijfsontruiming nodig?

Wij kunnen u helpen met uw bedrijfsontruiming. Meestal moet een bedrijf ontruimt worden, vanwege een bedrijfsverhuizing, faillissement of beëindig van de bedrijfsactiviteiten.

Vaak gaat het om een bedrijfspand dat leeggeruimd moet worden in de vorm van een winkel, kantoor, magazijn of werkplaats.

Wij maken al meer dan 10 jaar panden leeg. Hierbij komen ook extra werkzaamheden kijken. Het leegmaken van een bedrijfspand is enkel een zorg, want meestal moeten er ook veel andere zaken gedaan worden.

Zo moet een bedrijfspand vaak weer in oude staat teruggebracht worden. Zeker als het om een bedrijfspand gaat dat gehuurd is.

In dat geval moet het bezemschoon opgeleverd worden, zoals de verhuurder dat voorschrijft.

Wij kunnen eventueel ook voorraad verplaatsen, ontruimen of zelfs laten vernietigen.

In sommige gevallen kunnen we u ook in contact brengen met een opkoper. Dit is sterk afhankelijk van het interieur en de eventuele voorraad.

Als het om kostbare spullen gaat is begeleiding naar een veilingservice ook mogelijk.

In de meeste gevallen gaat het echter om overtollige en soms omvangrijke items zijn die uit bedrijfspanden en kantoren moeten worden verwijderd. Deze worden meestal afgevoerd naar een afvalverwerker.

Samen kunnen we ook een plan van aanpak maken. Daarbij is het belangrijk om wel efficiënt te kunnen werken. Zeker als hergebruik van de te ontruimen spullen uit het bedrijfspand lastig te slijten zijn is afvalwerking vaak een betere optie.

Of de eventuele opbrengst opweegt tegen de kosten is belangrijk om in kaart te brengen.

bedrijfsontruiming

Wat is een bedrijfsontruiming?

Een bedrijfsontruiming is het proces van het leegruimen, herstellen en schoonmaken van een bedrijfspand.

In veel gevallen doet de eigenaar van de zaak het zelf, maar kan ervoor kiezen om een bedrijf te laten ontruimen door een vakkundige ontruimer.

Het voordeel is dat het snel en efficiënt en volgens een vooropgezet plan verloopt.

Hierdoor krijgt u zekerheid dat het bedrijfspand op tijd leeg, voordat de sleuteloverdracht plaatsvindt.

In welke gevallen gaat men een bedrijf ontruimen?

Een bedrijf ontruimen vind in verschillende situaties plaats. De meeste ondernemers die naar een bedrijfsontruimingsservice op zoek zijn hebben al een reden. Deze ondernemers hoef je niet uit te leggen waarom hun bedrijfspand ontruimt moet worden.

De meeste bedrijfsontruiming vinden plaats, omdat:

 • Het bedrijf gaat verhuizen, hierdoor blijven er spullen achter in het oude bedrijfspand die ontruimt moeten worden
 • De onderneming beëindigt haar activiteiten op de bedrijfslocatie en daardoor moeten de panden en kantoren leeggeruimd worden
 • Een ondernemer gaat met pensioen en moet het bedrijfspand leeg opleveren.
 • De onderneming is door omstandigheden failliet geraakt en het bedrijfspand moet daardoor ontruimt worden
 • Het bedrijfspand wordt verbouwd. De onderneming stopt niet, maar moet het oude interieur en overige zaken ontruimen en afvoeren
 • Het bedrijf houdt een grote schoonmaak, waardoor er allerhande items zijn die afgevoerd moeten worden naar een afvalverwerker
 • De onderneming heeft te maken gehad met brand- of waterschade. Alles wat beschadigd is moet weggehaald worden.
 • Er is een besluit genomen om bepaalde incourante voorraad te laten ontruimen, zodat er plek komt voor nieuwe voorraad of een ander doeleind.
groot leeggeruimd bedrijfspand

Bedrijfsontruiming na verhuizing van een bedrijf

Het komt regelmatig voor dat een bedrijf verhuisd. Een bedrijfsverhuizing kan plaatsvinden, omdat de locatie niet meer geschikt is of omdat met om een andere reden moet verhuizen.

Vaak worden overtollige spullen meeverhuisd. Soms is dit ook incourante voorraad. Dit is onwenselijk, want het brengt meer werk en soms ook frustratie met zich mee.

De laatste jaren is er echter een trend dat er naast de bedrijfsverhuizing ook een bedrijfsontruiming plaatsvindt. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele restwaarde van spullen. Ook speelt hergebruik onder het mom van circulaire economie een rol, zodat niet alles verdwijnt in vervuilende afvalstroom.

Een bedrijfsontruimer kan een plan opzetten. Zo wordt er onder andere geïnventariseerd. Hierbij wordt dan ook een verdeling gemaakt in het soort spullen.

Verdeling:

 • Afvalsoorten
 • Afval met restwaarde (metalen)
 • Herbruikbare items
 • Items die een waarde vertegenwoordigen
 • Items die goed te slijten zijn in de huidige markt
 • Etc.

U kunt zicht voorstellen dat er mogelijk een plan uitkomt dat een stuk voordeliger uitvalt voor de onderneming.

Verder hoeft een onderneming zich niet te richten op de bedrijfsontruiming, omdat dit proces voor u van a tot z wordt uitgevoerd.

De ontruimer maakt ook een compleet plan voor u op. Dit gebeurt ook in samenspraak, zodat u als ondernemer precies weet wat het plan is met alle roerende zaken.

Een onderneming kan zich dan geheel focussen op de bedrijfsverhuizing en alle ander zaken die hierbij komen kijken, waarmee je het al druk genoeg hebt.

Een bedrijfspand ontruimen na sluiting of faillissement

In deze situatie terecht komen is als ondernemer meestal niet fijn. U moet immers soms gedwongen een bedrijfsontruiming uitvoeren.

Emotioneel kan een bedrijfsontruiming zware impact maken op de ondernemer. In dat geval kan het handig zijn om zaken uit handen te geven.

Soms is het ook fysiek te zwaar. Of een combinatie van beiden.

Zeker als het om een kleine onderneming gaat met weinig personeel die kan helpen bij een bedrijfsontruiming is het vaak niet uitvoerbaar.

In dit soort gevallen kan het een handig zijn om een bedrijfspand te laten ontruimen door vakkundige mensen.

Een bedrijfsontruimer kan meedenken en eventueel een plan voor u opzetten. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de wensen van de ondernemer.

Naast het bedrijfspand ontruimen kan een bedrijfsontruimer ook meer betekenen. Zo kunnen ook andere services uitgevoerd worden die te maken hebben met het verlaten van een bedrijfspand.

Als voorbeeld kan een internationale onderneming bijvoorbeeld met een gerust hart een bedrijfspand weer oplevergereed laten maken en zelfs de sleuteloverdracht laten uitvoeren.

In dat geval komt het erop neer dat er geen fysieke aanwezigheid hoeft plaatst te vinden door de ondernemer of een vertegenwoordiger van de onderneming.

oud bedrijfspand leegeruimd

Ontruimen van een pand na brand- of waterschade

Als u hiermee te maken heeft dan is dat in alle gevallen wrang. Het ontruimen van een bedrijfspand na een brand of water lekkage is namelijk niet iets waar u op zit te wachten. Het brengt een hoop werk met zich mee.

Vaak moeten beschadigde spullen uit het bedrijfspand worden verwijderd. Het ontruimen kan een zware klus zijn. Soms zelfs emotioneel. Dan is het mogelijk een optie voor u als ondernemer om een bedrijfsontruiming uit te besteden aan een vakkundige ontruimer.

Een vakkundige ontruimer heeft kennis van zaken en weet hoe te handelen bij een bedrijfsontruiming welke het gevolg is van brand- of waterschade.

Het is uiteraard belangrijk dat er eerst wordt geïnventariseerd door u en de bedrijfsontruimer. Zodoende kan er een passend voorstel gedaan worden, maar ook kan er dan een goed plan gemaakt worden, zodat er met alles rekening wordt gehouden.

Voor efficiency van het opruimproject is erg belangrijk. Dit kan enkel met een goed plan uitgevoerd worden.

Hoe voert een professionele ontruimer een bedrijfsontruiming uit?

Een professionele ontruimer houdt rekening met een heleboel factoren. Dit begint al met heldere en duidelijke communicatie. Het is in sommige gevallen erg belangrijk om goed en duidelijk te communiceren om misstanden te voorkomen.

In eerste instantie wordt er geïnventariseerd, zodat de ontruimer weet wat de omvang van het project is. Ook kan hij dan inschatten hoe lang het duurt om de werkzaamheden uit te voeren.

Daarna kan er een passend voorstel worden gedaan. Bij kleinere bedrijfsontruimingen is het zelfs zo dat er een vaste prijs afgesproken kan worden.

De bedrijfsontruiming wordt meestal uitgevoerd door een team dat volgens een vooropgezet plan werkt. In sommige gevallen is het plan niet zo indrukwekkend en weten de ontruimers goed wat er gedaan moet worden.

Soms is het echter zo het ontruimen van een bedrijf complex en grootschalig is. Dan moet er een plan zijn en volgens afspraken worden gewerkt.

Snel & efficïent een bedrijfspand laten leegmaken

Een kleine niet complexe bedrijfsontruiming is relatief simpel uit te voeren voor een ontruimingsbedrijf. Dit gaat dan meestal al snel & efficiënt.

Soms is het zo dat er veel werk is en mogelijk is het ook complex. In dit geval moet er gedegen coördinatie zijn.

Alle werkzaamheden worden dan uitgevoerd volgens afspraak en een vooropgezet plan.

De teamleider van het ontruimingsteam weet precies wat er moet gebeuren en coördineert het hele project.

leeggeruimd kantoor

Een bedrijfspand ontruimen en bezemschoon opleveren

Als het bedrijfspand dat ontruimt moet worden gehuurd is dan moet deze volgens de afspraken die ooit zijn gemaakt met de verhuurder bezemschoon opgeleverd worden.

Bezemschoon opleveren betekent dat het gehuurde object leeg, schoon en netjes wordt opgeleverd.

Het is verstandig om met de verhuurder duidelijke afspraken te maken aan het einde van de huur. Zo voorkomt u dat u mogelijk een geschil krijgt.

Laat ook vast leggen wat een verhuurder bij een bedrijfsontruiming verstaat onder bezemschoon opleveren van het bedrijfspand.

Wat kost een bedrijfsontruiming?

Bedrijfsontruimingen kunnen er verschillend uitzien. Soms gaat het enkel om een relatief klein winkelpand en soms gaat het om een groot project.

Daarnaast moeten er naast het leegmaken van het bedrijfspand vaak nog andere zaken gedaan worden.

Het is dan ook belangrijk om u goed te laten adviseren. Daarna kan er een plan worden gemaakt, waaruit de bedrijfsontruiming kosten naar boven komen.

Een goede ontruimer zal dit kosteloos en vrijblijvend aanbieden.